Graafjodi.jouwweb.nl

Rijnwaarden50plus

 Jaaroverzicht 2015 

Rijnwaarden50plus organiseerde in 2015 totaal 125 activiteiten, met ruim 3300 deelnemers. Voorzitter Jan Bruns kon dit op de ledenvergadering melden. Hierop hadden de wekelijkse spel- en kaartmiddagen natuurlijk de grootste invloed. Maar ook de dagtochten, vakantiereis, en kerstfeest waren geweldig in trek. Via een geanimeerde diashow, werden deze evenementen door de waarnemend secretaris John Stoll gepresenteerd. Ook werd in 2015 het eigen maandblad flink uitgebreid en werd een nieuwe website gerealiseerd. Er meldden zich 62 nieuwe leden aan . Ook namen er 41 leden afscheid, waarvan 28 door overlijden. Het ledenaantal nam in 2015 toe tot 882 leden. Penningmeester Joop Joosten bracht, via een PowerPoint presentatie, een uitgebreid verslag van het financiële reilen en zeilen van de vereniging in 2015. De balans, jaarrekening 2015 en begroting 2016 werden overzichtelijk gepresenteerd. Het jaar werd afgesloten met een klein positief saldo. De kascommissie  was tevreden over het gevoerde financiële beleid en de inzichtelijke boekhouding en de inzet van de penningmeester. Periodiek aftredend was dit jaar Joop Joosten. Hij werd per acclamatie herkozen. De komende jaren liggen nog vele onzekerheden in het verschiet, aldus de voorzitter. Denk aan de fusie Zevenaar/Rijnwaarden en het samengaan KBO en PCOB. Bovendien verwacht het bestuur de komende jaren contributie stijgingen van de KBO.  Daarom werd voor 2017 een contributie verhoging van € 1.50 per lid voorgesteld. Totaal komt de contributie dan op  €18,50 per jaar. Hiermee ligt de contributie van Rijnwaarden50plus nog steeds ruimschoots onder dat van vergelijkbare verenigingen in de omgeving.