Graafjodi.jouwweb.nl
 • Woensdag 7 juni. Bezoek aan Essilor met eigen vervoer voor meer informatie zie elders in dit blad.
 • woensdag 14 juni. Fietstocht Huissen start 10.30uur Dorpshuis Lobith
 • woensdag 21 juni Wandeling start 10.00 uur camping Aerdtse Wacht svp tel. aanmelden bij Mientje Driessen tel 543556 of bij Diny Joosten 543051.
 • 3 - 4 - 5 - 6 juli. Avondfietsvierdaagse, noteer de data alvast in uw agenda meer informatie in het volgende Plusje.
 • Elke maandagmiddag kaartmiddag .
 • Voor de computerhulp  inloopmiddag even telefonisch aanmelden tel. 543051

Programma april en mei 2017.

-Elke maandagmiddag klaverjassen en jokeren van  14.00 tot 16.00 uur in het Dorpshuis Lobith.
  Let op: Geen Kaartsoos op maandag 29 mei
               i.v.m.  kermis te Lobith.

-Voor de computer inloopmiddag altijd eerst
      even telefonisch aanmelden tel. 543051

- Dinsdag 4 april. Line Dance
        14.00 uur grote zaal Dorpshuis.

-Maandag 10 april. Bloemschikken
        19.00 uur grote zaal Dorpshuis

-Dinsdag 11 april. Koersbal
        19.00 uur grote zaal Dorpshuis

-Woensdag 12 april. Fietstocht
   
contactpersoon Wim  Seegers telefoon: 541261

-Dinsdag 18 april. Line Dance
        14.00 uur grote zaal Dorpshuis

-Dinsdag 18 april. Klaverjastoernooi
        19.00 uur grote zaal Dorpshuis

-Dinsdag 25 april. Algemene Ledenvergadering
       
14.00 uur Dorpshuis

  ( voor meer informatie zie verder op deze pagina)

-Zaterdag 29 april. Feest- en Ontmoetingsmiddag
        
Dorpshuis Aerdt (zie verder op deze website)

-Dinsdag 2 mei. Line Dance
       14.00 uur grote zaal   Dorpshuis

-Dinsdag 9 mei. Koersbal
       19.00 uur grote zaal Dorpshuis

-Woensdag 10 mei. Fietstocht, nader bericht volgt
        in ons verenigingsblad ’t Plusje.

-Donderdag 11 mei. Voorlichtingsavond  “kwetsbare oudere” m.m.v. het Slingeland
Ziekenhuis Doetinchem aanvang19.30 uur Dorpshuis Lobith

-Dinsdag 16 mei. Line Dance
       14.00 uur grote zaal Dorpshuis

-Dinsdag 16 mei. Klaverjastoernooi.
       19.00 uur grote zaal Dorpshuis.

maandag 29 mei. GEEN kaart en computersoos i.v.m. Lobithse kermis

 

Verder : Wandeltocht op  ?? mei.
Nader bericht volgt in ons verenigingsblad ’t Plusje.

We vertrekken we om 10.00 uur vanaf de Kringloopwinkel in Herwen.

We gaan een mooie wandeling maken van zo'n 5 km via het fietspad naar het nieuwe pontje over de Oude Waal naar de Byland en lopen dan via het Putmann bruggetje terug naar de startplaats.

Hier worden we door Joop Berendsen eigenaar van de Kringloopwinkelonline.nl opgewacht met een lekker bakje koffie.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze wandeling wel graag melden als u meegaat bij Mientje Driesen tel. 543556 dit in verband met een kleine verrassing.

AGENDA Ledenvergadering 25 april

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen
 3. Notulen d.d. 26-04-2016
 4. Jaarverslag 2016
 5. Jaarrekening 2016/ begroting 2017
 6. Verslag Kascontrolecommissie 2016

Dhr. Joop Claassen en mevr. Bets Dijkhuizen.

Benoeming nieuw lid voor commissie kascontrole.

 1. Bestuursverkiezing
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

ypen.